Време ни е за Възраждане!

Видовден


На 15-ти юни 2020 г. - Видовден, се обединяваме - в полза на всички българи, на децата на България и на българския народ.

На 15-ти юни 2020 г. - Видовден, ние, българските граждани, се обединяваме, за да постигнем следните свои цели - в полза на всички българи, на децата на България и на българския народ.
Всеки от нас поема задължението да пази в сърцето си мечтата за ВЪЗРОДЕНА БЪЛГАРИЯ, да я споделя с другите българи и да я предаде на децата си!
Всеки от нас поема задължението да работи от своето място, според силите си и според възможностите си за постигането на общите ни цели:
 • Да направим страната предпочитано място за живеене, за работа, за раждане и отглеждане на деца от всички наши сънародни
 • Да пазим чистотата на земята, на водите и на въздуха ни, здравето на децата  и красотата на природата ни!
 • Да възстановим хранителния си суверенитет, като създадем стопанска среда, в която да се развиват успешно всички отрасли на селското стопанство и хранителната ни промишленост!
 •  Да задължим институциите да помагат на бизнеса, да прекратим административния гнет, да освободим инициативността на българина и предприемаческия му дух!
 • Да реформираме обществените системи - социална, здравна и пенсионна!
 • Да възстановим гражданското общество и да създадем истински, работещи профсъюзни и граждански организации, които да бъдат коректив за работата на институциите, вместо техни съюзници!
 • Да направим правосъдието ефективно, бързо и леснодостъпно за всеки гражданин!
 • Да изчистим законодателството ни от лобистките закони, приети под натиска на определени съсловия или финансирани от външни агенти на влияние, в ущърб на обществения интерес!
 • Да ликвидираме взаимовръзката между престъпността и държавните институции!
 • Да направим прокуратурата страж на реда и законността в страната!
 • Да прекратим практиката без обществено съгласие да се вземат кредити, които ще се изплащат от децата и внуците ни в необозримо бъдеще!
 • Да запазим българския лев, финансовата ни стабилност и валутния си суверенитет!
 • Да организираме внимателното стопанисване на природните ресурси и полезните изкопаеми, а приходите от тях да влагаме в обществена полза!
 • Да възстановим отбранителната система на страната, така че да сме защитени от всеки враг – явен или таен, външен или вътрешен!

Нека Бог да пази българския народ!

Да живее България!

За връзка с Възраждане

тел.: 0876 901 180 – Александър Арангелов

Фейсбук страница: Движение "Възраждане"
Фейсбук група: ПП Възраждане

YouTube канал: Движение "Възраждане"
Twitter профил: @vazrazhdane
VKontakte профил: Движение "Възраждане"
SoundCloud профил: Движение "Възраждане"

© Движение „Възраждане“. Всички права запазени.