Време ни е за Възраждане!

На 14 март в София се проведе Народно събрание на граждани и представители на обществени организация от цяла България. На него се прие декларация, с която т.нар. "българско правителство" се обяви за свалено. По решение на делегатите следващите действия за премахване на престъпния режим ще бъдат предприети веднага щом се прекрати извънредното положение в страната. Време за губене няма, дойде време за действие!

Декларация за независимост на българския народ


Водени от правилото, че всички хора са създадени равни, че се раждат свободни и че разполагат по рождение с неотменимите права на живот, свобода и стремеж към щастие и достоен живот, народите създават управления, които да гарантират всички тези права. Всяко управление обаче се крепи на съгласието на управляваните да бъдат управлявани. Щом властта започне да бъде упражнявана в противоречие с горепосочените основни човешки правa и свободи, народът има пълното право да я премахне и да учреди ново управление. Когато правото се превърне в безправие, съпротивата е задължителна, защото злоупотребите, престъпленията и посегателствата над личната чест и достойнство, извършвани от правителството в продължение на десетилетия, не заплашват просто правата и свободите ни, а самото съществуване на народа и държавата!

Това престъпно правителс тво извърши следните грехове срещу народа и държават а:

 • То обезлюди страната ни и я превърна в територия, от която младите, образованите и семействата с деца се евакуират.
 • То отрови въздуха и водите ни и превърна българската земя в депо за безконтролно изгаряне на отпадъци.
 • То продаде нашите природни богатства на безценица.
 • То отрови стопанската среда и чрез непосилен административен гнет постави на колене българската икономика и предприемачески дух.
 • То превърна прокуратурата в печатница на индулгенции за престъпниците и в машина за преследване на несъгласните с политиката му.
 • То унищожи цели отрасли на селското стопанство и от износители ни превърна във вносител на почти всички видове храни.
 • То допусна агенти на влияние, финансирани отвън, да прекрояват законодателството ни според интересите на своите спонсори.
 • То превърна правосъдието във фарс, допусна  противоречива съдебна практика и чрез дългите, сложни и скъпи процедури практически лиши народа ни от него.
 • То прокара лобистки закони в ущърб на обществения интерес и в полза на определени съсловия – частни изпълнители, застрахователи, банкери.
 • То отказа да реформира жизненоважни обществени системи - образователната, социалната, здравната и пенсионната, като практически лиши народа ни от тях.
 • То взе и изхарчи без нашето съгласие многомилиардни кредити, които ние, децата и внуците ни ще изплащаме дълго след като си отиде.
 • То ликвидира гражданското общество и като овладя профсъюзните и граждански организации, от корективи за работата му ги превърна в гротескни свои патерици.
 • То подготвя ликвидирането на българския лев и замяната му с чужда валута.
 • То създаде армия от чиновници, издържани от всички нас, но верни само нему и използвани единствено за поддръжка на властта на правителството над народа.
 • То подпомага престъпността, за да живее народът в страх и мизерия и да разчита на „защитата“ на правителството.
 • То разруши отбранителната ни система и изложи страната ни като беззащитна плячка на всеки враг.

Чрез тези си престъпления правителството унищожава държавнотворните обществени системи, заличава белезите на нашата държавност и ликвидира независимостта на България, като ни превръща в колония, управлявана отвън, според чужди интереси.

Ето защо ние, представителите на българския народ, събрани на Народно събрание в София на 14 март 2020 г., заявихме, че не признаваме повече юрисдикцията на престъпното правителство, обявяваме го за свалено, управлението му за приключено и декларираме пълната си решимост да премахнем всички негови представители в държавното и местното управление, както и да ги предадем на справедлив съд, който ще бъде създаден специално за разследване на престъпленията им.

Всеки от нас поема задължението да пази в сърцето си мечтата за ВЪЗРОДЕНА БЪЛГАРИЯ, да я споделя с другите българи и да я предаде на децата си!

Всеки от нас поема задължението да работи от своето място, според силите си и според възможностите си за постигането на общите ни цели:

 • Да направим родината ни предпочитано място за живеене, за работа, за раждане и отглеждане на деца от всички наши сънародници.
 • Да пазим чистотата на земята, на водите и на въздуха ни, здравето на децата  и красотата на нашата природа!
 • Да възстановим хранителната си независимост, като създадем стопанска среда, в която да се развиват успешно всички отрасли на селското стопанство и хранително-вкусовата ни промишленост!
 • Да задължим институциите да помагат на бизнеса, да прекратим административния гнет, да освободим инициативността на българина и предприемаческия му дух!
 • Да реформираме обществените системи - социална, здравна, образователна и пенсионна!
 • Да възстановим гражданското общество и да създадем истински, работещи профсъюзни и граждански организации, които да бъдат коректив за работата на институциите, вместо техни съюзници!
 • Да направим правосъдието ефективно, бързо и леснодостъпно за всеки гражданин!
 • Да изчистим законодателството от лобистките закони, приети под натиска на определени съсловия или финансирани от външни агенти на влияние, в ущърб на обществения интерес!
 • Да ликвидираме взаимовръзката между престъпността и държавните институции!
 • Да направим прокуратурата страж на реда и законността в страната!
 • Да прекратим практиката без обществено съгласие да се вземат кредити, които ще се изплащат от децата и внуците ни в необозримо бъдеще!
 • Да запазим българския лев, финансовата ни стабилност и валутния си суверенитет!
 • Да организираме внимателното стопанисване на природните ресурси и полезните изкопаеми, а приходите от тях да влагаме в обществена полза!
 • Да възстановим отбранителната система на страната, така че да сме защитени от всеки враг – явен или таен, външен или вътрешен!

 

Нека Бог да пази българския народ!

Да живее Бълг ария!

За връзка с Възраждане

тел.: 0876 901 180 – Александър Арангелов

Фейсбук страница: Движение "Възраждане"
Фейсбук група: ПП Възраждане

YouTube канал: Движение "Възраждане"
Twitter профил: @vazrazhdane
VKontakte профил: Движение "Възраждане"
SoundCloud профил: Движение "Възраждане"

© Движение „Възраждане“. Всички права запазени.