Време ни е за Възраждане!

На 14 март в София се проведе Народно събрание на граждани и представители на обществени организация от цяла България. На него се прие декларация, с която т.нар. "българско правителство" се обяви за свалено. По решение на делегатите следващите действия за премахване на престъпния режим ще бъдат предприети веднага щом се прекрати извънредното положение в страната. Време за губене няма, дойде време за действие!

Декларация за независимост на българския народ


Водени от правилото, че всички хора са създадени равни, че се раждат свободни и че разполагат по рождение с неотменимите права на живот, свобода и стремеж към щастие и достоен живот, народите създават управления, които да гарантират всички тези права. Всяко управление обаче се крепи на съгласието на управляваните да бъдат управлявани. Щом властта започне да бъде упражнявана в противоречие с горепосочените основни човешки прави и свободи, народът има пълното право да я премахне и да учреди ново управление. Когато правото се превърне в безправие, съпротивата е задължителна, защото злоупотребите, престъпленията и посегателствата над личната чест и достойнство, извършвани от правителството в продължение на десетилетия, не заплашват просто правата и свободите ни, а самото съществуване на народа и държавата!

Това престъпно правителство извърши следните престъпления срещу народа и държавата:

 • То обезлюди страната ни и я превърна в територия, от която младите, образованите и семействата с деца се евакуират.
 • То отрови въздуха и водите ни и превърна българската земя в депо за безконтролно изгаряне на отпадъци.
 • То продаде нашите природни богатства на безценица.
 • То отрови стопанската среда и чрез непосилен административен гнет постави на колене българската икономика и предприемачески дух.
 • То превърна прокуратурата в печатница на индулгенции за престъпниците и в машина за преследване на несъгласните с политиките му.
 • То унищожи цели отрасли на селското стопанство и от износители на храни - ни превърна във вносител на почти всички храни.
 • То допусна агенти на влияние, финансирани отвън, да прекрояват законодателството ни според интересите на спонсорите си.
 • То превърна правосъдието във фарс, допусна противоречива практика и чрез дългите, сложни и скъпи процедури практически лиши народа ни от него.
 • То прокара лобистки закони в ущърб на обществения интерес и в полза на определени съсловия – частни изпълнители, застрахователи, банкери.
 • То отказа да реформира жизненоважни обществени системи - образователната, социалната, здравеопазващата и пенсионната, като практически лиши народа ни от тях.
 • То взе и изхарчи без нашето съгласие многомилиардни кредити, които ние, децата и внуците ни, ще изплащаме дълго след като си отиде.
 • То ликвидира гражданското общество и като овладя профсъюзните и граждански организации, от корективни за работата му ги превърна в гротескни свои патерици.
 • То подготвя ликвидирането на българския лев и замяната му с чужда валута.
 • То създаде армия от чиновници, издържани от всички нас, но верни само нему и използвани единствено за поддръжка на властта на правителството над народа.
 • То подпомага престъпността, за да живее народа в страх и мизерия и да разчита на „защитата“ на правителството.
 • То разруши отбранителната ни система и изложи страната ни като беззащитна плячка на всеки враг.

Чрез тези си продължаващи престъпления правителството продължава да унищожава държавнотворните обществени системи, заличава белезите на държавността ни и ликвидира независимостта на България, като ни превръща в колония, управлявана отвън, според чужди интереси.

Ето защо ние, представителите на българския народ, събрани на Народно събрание в София на 14 март 2020 г., заявяваме, че не признаваме повече юрисдикцията на престъпното правителство, обявяваме го за свалено, управлението му за приключено и декларираме пълната си решимост да премахнем всички негови представители в държавното и местното управление, както и да ги предадем на справедлив съд, който ще бъде създаден специално за разследване на престъпленията им.

Нека Бог да пази българския народ!

Да живее България!

За връзка с Възраждане

тел.: 0876 901 180 – Александър Арангелов

Фейсбук страница: Движение "Възраждане"
Фейсбук група: ПП Възраждане

YouTube канал: Движение "Възраждане"
Twitter профил: @vazrazhdane
VKontakte профил: Движение "Възраждане"
SoundCloud профил: Движение "Възраждане"

© Движение „Възраждане“. Всички права запазени.